Tjänster

Transport

 

Vi hjälper dig med lyft, transporter och leveranser inom industri, bygg och anläggning. Genom förutseende planering och logistik, kan vi erbjuda dig kostnadseffektiva lösningar.

 

Grus o fyllnadsmassor

Skrot o återvinningsmateriel

Byggnadsmaterial

Maskintransporter

m.m.

Rivning

 

Rivning av hela eller delar av byggnadskonstruktioner. Invändig och selektiv rivning inom arbetsområden som innefattar renoveringar-och ombyggnation.

Arbetet utförs antingen maskinellt eller för hand beroende på uppdragets art. Sortering och transport av material till återvinningsanläggning ombesörjs.

 

Fabriker

Broar

Oljetankar

Brandsanering

Sommarstugor och villor

m.m.

Markarbeten

 

Företaget utför uppdrag åt anläggnings- och byggföretag, vägverk, kommuner, mindre byggföretag, privatkunder m.fl. 

 

Anläggning av marksten, murar och trädgårdar

Avloppsanläggningar – markbäddar

Hus & markdränering med fuktspärr

Schakt & markarbeten för husgrunder

Snöröjning och vägunderhåll

Lekplatser och uteomreåden

VA-Arbeten

Dikesrensning

Sten och plattsättning

Stängselmotnering

m.m.

Försäljning och installation av pooler

 

Vi är återförsäljare och installatör av Nordiska Kvalitetspoolers sortiment av San Juan pooler.

 

San Juan bygger alla sina pooler i glasfiber och vi är helt ensamma på marknaden om att använda fibern i mellan tre och femton lager. Den är därför sjutton gånger starkare än betong, men samtidigt så flexibel att den tål markrörelser och temperaturförändringar. Fibern läggs i hela mattor, utan skarvar, vilket eliminerar risken för delning, sprickor och läckage.

 

Nordiska Kvalitetspooler erbjuder 25 års fabriksgaranti på alla pooler.

 

 

Vår glasfiber är med andra ord ett material med oemotståndligt många fördelar.